fbpx

Czy mogę prowadzić samochód w trakcie terapii medyczną marihuaną?

Prowadzenie jakichkolwiek pojazdów mechanicznych w trakcie terapii medyczną marihuaną jest bezwzględnie zabronione. W przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem substancji psychoaktywnych nie ma znaczenia, czy kierowca zażył te środki ze względów medycznych, czy też z innych powodów. Istotne jest bowiem, czy środek odurzający miał wpływ na sposób jazdy kierowcy. Jeżeli zatem w toku postępowania zostanie ustalone, iż kierowca działał pod wpływem środka odurzającego i zaburzającego percepcję, co w konsekwencji uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu, poniesie on karę wymierzoną na podstawie przepisów kodeksu karnego. 

Niewątpliwie, sam wpływ marihuany medycznej na zachowanie człowieka zależy od jego organizmu, ale i od częstotliwości przyjmowania tego środka. Osoby regularnie stosujące marihuanę przez dłuższy czas, wykazują jej obecność w organizmie nawet kilka miesięcy od zaprzestania jej używania. Nie oznacza to, że przez cały ten czas kierowca jest “pod wpływem” środka psychoaktywnego, ale niewykluczone jest, iż test przeprowadzony przez Policję może wskazać na obecność tej substancji w organizmie kierującego.

Co istotne, prowadzenie pojazdów pod wpływem narkotyków jest przestępstwem, nawet jeśli wykryte zostaną tylko śladowe ilości niedozwolonych substancji w organizmie. W Polsce jazda pod wpływem marihuany stwierdzana jest za pomocą narkotestu, w którym stężenie metabolitów THC w organizmie nie ma żadnego znaczenia.

 

Wszelkie przepisy regulujące kwestię prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji odurzających, w tym konopi leczniczych, zostało uregulowane przez ustawodawcę zarówno w kodeksie wykroczeń, jak i w kodeksie karnym.

Zgodnie z art. 87 kodeksu wykroczeń, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1. Ponadto, kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Co więcej, w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, natomiast w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Natomiast zgodnie z art. 178a. kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Co więcej, zgodnie z art. 42 §  2 kodeksu karnego, w przypadku skazania za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju.