fbpx

Terapia konopna dla osób z IBS

Terapia konopna dla osób z IBS

IBS, czyli zespół jelita drażliwego, to przewlekłe schorzenie jelit, które dotyka nawet 20% ogólnej populacji. Najczęściej chorują obywatele państw wysoko rozwiniętych i kobiety. Najwyższa zapadalność na IBS przypada między 30 a 40 rokiem życia.

Choroba objawia się silnym, nawracającym bólem brzucha i zaburzeniami wypróżniania (biegunka, zaparcia lub oba naprzemiennie). Wiele chorób zapalnych jelit może być leczona z użyciem medycznej marihuany i CBD, a zespół jelita drażliwego jest jedną z nich [1].
Rosnąca liczba badań wskazuje, że medyczna marihuana i zespół jelita drażliwego są szeroko badanymi zagadnieniami. Duża liczba dowodów naukowych wskazuje, że konopie są potencjalnie skutecznym lekiem zarówno na objawy, jak i na przyczynę choroby.

 

Spis treści:

 1. IBS, czyli zespół jelita drażliwego – co to jest?
 2. Jakie są objawy IBS?
 3. Jakie są przyczyny powstawania IBS (zespołu jelita drażliwego)?
 4. CBD w terapii IBS (zespół jelita drażliwego)
  4.1. Odbudowa mikroflory jelitowej z CBD
  4.2.
 5. Guma do żucia z CBD jako lek na zespół jelita drażliwego?

 

IBS, czyli zespół jelita drażliwego – co to jest?

Zespół jelita drażliwego (IBS) – przewlekłe zaburzenie czynnościowe układu pokarmowego, które przebiega bez żadnych, widocznych oznak uszkodzenia śluzówki jelit i nie jest związane z inną chorobą żołądkowo-jelitową. Schorzenie obejmuje zarówno jelito cienkie, jak i grube, a do głównych objawów należą zaburzenia rytmu wypróżnień w postaci samodzielnie lub naprzemiennie występujących biegunek oraz zaparć połączonych z silnym bólem brzucha.
Wyróżnia się 4 główne postacie IBS:

 • biegunkowa – większość stolców jest luźna lub wodnista,
 • zaparciowa – twarde stolce, widoczne grudki,
 • mieszana – biegunka i zaparcia występują naprzemiennie,
 • nieokreślona.

 

Jakie są objawy IBS?

Najbardziej typowym objawem jest ból brzucha o ostrym i skurczowym charakterze. Ból zwykle występuje w rejonie podbrzusza lub w lewym dole biodrowym. Dolegliwości bólowe zwykle nie występują w nocy, ale nasilają się tuż po posiłku i zmniejszają zaraz po wypróżnieniu.
Pozostałe objawy IBS:

 • biegunka – wodniste lub półpłynne stolce, zwiększona częstotliwość wypróżnień, które zwykle są
 • poprzedzone uczuciem silnego parcia
 • zaparcia – twarde stolce, zmniejszona częstość wypróżnień, które zwykle wiążą się z dużym wysiłkiem,
 • obecność śluzu w kale,
 • wzdęcie brzucha,
 • wymioty, nudności, zgaga,
 • zmęczenie,
 • ból głowy,
 • uczucie „przelewania w brzuchu”,
 • obniżenie nastroju,
 • zaburzenia miesiączkowania,
 • częste oddawanie moczu.

 

Jakie są przyczyny powstawania IBS (zespołu jelita drażliwego)?

IBS to schorzenie o bogatej etiologii, ale jego dokładna przyczyna nie jest jeszcze znana. Przypuszcza się, że następujące czynniki odgrywają kluczową rolę w patogenezie IBS:

 • SIBO – nadmierny rozrost mikrobiomu jelitowego,
 • nadwrażliwość trzewna – zwiększone odczuwanie bólu pochodzącego z organów wewnętrznych,
 • zaburzenia perystaltyki,
 • dieta uboga w błonnik,
 • współistniejące zaburzenia psychiczne – depresja, lęk,
 • infekcja jelitowa.

 

CBD w terapii IBS (zespół jelita drażliwego)

Stosowanie oleju CBD w IBS może być niezwykle pomocne dla wszystkich pacjentów.
W przeglądzie z 2008 roku neurolog Ethan Russo zasugerował, że zespół jelita drażliwego jest wynikiem klinicznego niedoboru endokannabinoidów (CECD) [2]. Osoby z CECD wytwarzają mniejszą ilość endokannabinoidów niż jest niezbędne do zdrowego funkcjonowania. Warto wspomnieć, że układ endokannabinoidowy odgrywa rolę w regulacji apetytu, trawienia, odporności, nastroju, snu i odczuwania bólu. Używanie oleju CBD w IBS zapewnia porcję kannabinoidów, które stymulują receptory endokannabinoidowe i pomagają przywrócić homeostazę przewodu pokarmowego. To z kolei zmniejsza ból brzucha i redukuje stan zapalny jelit.
Wcześniejszy przegląd naukowy z 2007 roku wykazał, jak duży wpływ na regulację stanu zapalnego jelit mogą mieć receptory kannabinoidowe (CB1 i CB2) gęsto rozsiane w przewodzie pokarmowym [3]. Udowodniono, że stosowanie olejku CBD na jelita ma pośredni wpływ na aktywację zarówno receptorów CB1, jak i CB2.
Wreszcie, badanie z 2011 roku wykazało, że stosowane w chorobach zapalnych jelit CBD, a zespół jelita drażliwego również jest jedną z nich, skutecznie pomaga zmniejszyć stan zapalny wywołany obecnością bakteryjnych lipopolisacharydów (LPS), występujących w dużych ilościach u osób cierpiących na biegunkę [4].
Ponadto inne korzyści płynące ze stosowania oleju CBD w IBS obejmują:

 • rozwiązanie problemu niedoboru anandamidu T[2],
 • zmniejszenie stanu zapalnego [5],
 • zahamowanie nadaktywności mięśni gładkich jelit [6].

 

4.1. Odbudowa mikroflory jelitowej z CBD

Badanie z 2009 roku sprawdzało udział receptora endokannabinoidowego CB2 w rozwoju zapalenia okrężnicy wywołanego poprzez podanie kwasu trinitrobenzenosulfonowego (TNBS) [7]. Badaniem objęto dzikie myszy, a próbę kontrolną tworzyły myszy z niedoborem receptora CB2.
Celem badania było sprawdzenie czy stosowanie oleju CBD w IBS pomaga w odbudowie flory jelitowej, a także czy używanie olejku CBD na jelita jest w stanie zmniejszyć dolegliwości bólowe pacjentów.
Myszom podano TNBS by wywołać zapalenie okrężnicy. Następnie zwierzęta otrzymały antagonistę lub agonistę receptora CB2 bezpośrednio do jamy otrzewnej. Po 3 dniach od wywołania stanu zapalnego w okrężnicy, zwierzętom usunięto chory fragment jelita w celu jego dalszej analizy. Zaobserwowano zmniejszenie stanu zapalnego okrężnicy u myszy, którym podawano środki działające agonistycznie dla receptora CB2. Z kolei podawanie substancji antagonistycznych spowodowało zaostrzenie stanu zapalnego.
Niniejsze badanie pozwala zrozumieć związek występujący między CBD a zespołem jelita drażliwego. Pokazuje, że receptor CB2 chroni jelita przed rozwojem reakcji zapalnej, a agoniści tego receptora redukują istniejący stan zapalny. Zatem używanie olejku CBD w IBS pozwala na zahamowanie reakcji zapalnej, co prowadzi do złagodzenia objawów i odbudowy mikroflory jelitowej.

 

4.2. CBD jako pomoc w silnych bólach brzucha

Naukowcy z Nottingham sprawdzali, czy CBD i PEA zmniejszą nieszczelność jelit wywołaną stanem zapalnym.
Pacjentom podawano doustną aspirynę po to, by wywoływać reakcję zapalną jelit i przejściowy stan nieszczelności. Następnie oznaczano stężenie laktulozy i mannitolu – cukrów powszechnie stosowanych w leczeniu zaparć. Próbki moczu pobierano w regularnych odstępach czasu przez cały 6-godzinny okres badania.
U uczestników, którzy otrzymali placebo, zaobserwowano wzrost stężenia mannitolu i laktulozy w moczu, które osiągnęło maksymalny poziom 2 godziny po podaniu leku. U badanych przyjmujących zarówno CBD, jak i aspirynę, również stwierdzono wzrost zawartości laktulozy oraz mannitolu w moczu. Jednak stosunek laktulozy do mannitolu był wyraźnie niższy niż w grupie, która otrzymała pełne placebo. W grupie otrzymującej PEA i aspirynę również zaobserwowano wzrost stężenia laktulozy w moczu. Jednak wzrost ten był, ponownie, niższy niż w grupie otrzymującej tylko placebo.
Aby w pełni zrozumieć istotę tego badania, warto szerzej poznać mannitol i laktulozę. Mannitol jest pasywnie wchłaniany przez zdrowe jelito cienkie w stałym tempie, podczas gdy większe cząsteczki laktulozy mogą być wchłaniane tylko podczas epizodów zapalnych. Oba cukry ulegają podobnej degradacji w jelicie zanim zostaną wydalone, dlatego też porównanie proporcji obu cukrów obecnych w próbkach moczu daje dobry obraz szczelności jelit podczas istniejącego stanu zapalnego. Mając to na uwadze, spadek wzajemnego stosunku obu cukrów w grupie otrzymującej aspirynę i CBD na jelita ilustruje zmniejszenie ich przepuszczalności w wyniku złagodzenia reakcji zapalnej za pomocą CBD.

 

 

Guma do żucia z CBD jako lek na zespół jelita drażliwego?

Pionierskim badaniem zajmującym się zagadnieniem marihuany i zespołu jelita drażliwego była randomizowana próba placebo, sprawdzająca działanie marihuany w gumie do żucia u pacjentów z IBS. Badanie obejmowało pacjentów cierpiących na IBS z co najmniej 3 epizodami bólu tygodniowo [8].
Zakwalifikowani pacjenci przez 3 tygodnie otrzymywali marihuanę w gumie do żucia o nazwie CanChew+, zawierającą 50 mg CBD lub placebo. Zadaniem badanych było monitorowanie poziomu bólu i wypełnianie kwestionariuszy dotyczących jakości życia oraz objawów jelitowych.
Marihuana w gumie do żucia to dość rewolucyjne rozwiązanie, które jak się okazuje, jest nie tylko dobrze tolerowane przez pacjentów z IBS, ale dodatkowo nie wywołuje znaczących działań niepożądanych.
Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu zaobserwowali zmniejszenie poziomu bólu o około 50% w porównaniu z placebo. Wyniki tego badania pokazują, że marihuana w gumie do żucia, a dokładniej jej aktywny składnik CBD, skutecznie łagodzi objawy IBS i poprawia komfort życia chorych.

Bibliografia:

 • [1] Zespół jelita drażliwego w świetle najnowszych wytycznych | Via Medica https://journals.viamedica.pl/
 • [2] Clinical endocannabinoid deficiency (CECD): can this concept explain therapeutic benefits of cannabis in migraine, fibromyalgia, irritable bowel syndrome and other treatment-resistant conditions? | PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
 • [3] Cannabinoid CB2 receptors in the gastrointestinal tract: a regulatory system in states of inflammation | NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 • [4] Cannabidiol Reduces Intestinal Inflammation through the Control of Neuroimmune Axis | NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 • [5] Cannabinoid actions at TRPV channels: effects on TRPV3 and TRPV4 and their potential relevance to gastrointestinal inflammation | Wiley Online Library https://onlinelibrary.wiley.com/
  [6] Cannabinoids and the gastrointestinal tract | BMJ Journals https://gut.bmj.com/
 • [7] Activation of the Cannabinoid 2 Receptor (CB2) Protects Against Experimental Colitis | NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
 • [8] Axim Biotechnologies Announces Phase IIa Trial Results Validating its Proprietary Cannabinoid Delivery Method for Treatment of Irritable Bowel Syndrome (IBS) | GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/