Fobie i nerwice

Zaburzenia lękowe i terapia konopna

To najczęstsze dolegliwości psychiczne Polaków. Statystyki sugerują, że aż 14% rodaków zmaga się z różnymi zaburzeniami związanymi z lękiem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej zjawisku fobii i nerwicy, a także możliwościom terapeutycznym z użyciem medycznej marihuany.

Spis treści

 1. Czym jest fobia?
 2. To strach czy fobia? Jaka jest różnica?
 3. Rodzaje fobii
 4. Nerwica
 5. Medyczna marihuana a nerwica i fobie – łagodzenie objawów
 6. Medyczna marihuana a fobie i nerwica – co mówią badania naukowe?

zaburzenia lękowe - leczenie marihuaną leczniczą i cbd

 

Czym jest fobia?

Fobia jest opisywana jako chroniczny i skrajny lęk nieproporcjonalny do niebezpieczeństwa, jakie stwarza konkretna rzecz, obiekt lub sytuacja.
Przewidywanie zagrożenia związanego z fobią, nawet jeśli nie jest proporcjonalne do sytuacji, wiąże się ze strachem, poczuciem utraty kontroli i nadmiernym niepokojem, który może prowadzić do napadów paniki.

 

To strach czy fobia? Jaka jest różnica

Strach jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu. Najbardziej powszechnymi jego źródłami są:

 1. emocjonalna reakcja na realne lub przewidywane zagrożenie,
 2. ochrona własnej osoby,
 3. zdarzenia fizyczne, jak i emocjonalne.

 

Fobia, w przeciwieństwie do strachu, jest definiowana przez:

 1. intensywny i nadmierny niepokój dotyczący lęku przed konkretnym obiektem / sytuacją,
 2. unikanie obiektu lub sytuacji budzących lęk

Osoby cierpiące z powodu fobii mogą doświadczyć fizycznych objawów, takich jak:

 1. szybkie bicie serca,
 2. duszności,
 3. atak paniki,
 4. drżenie,
 5. mdłości.

 

Rodzaje fobii

Fobie są generalnie podzielone na 3 główne grupy:

 1. fobia specyficzna,
 2. fobia społeczna,
 3. agorafobia.

Fobia specyficzna

w 2014 roku stwierdzono, że około 4,3% Polaków żyje ze specyficzną fobią, co czyni ją najczęściej diagnozowaną fobią w naszym kraju.
Fobia specyficzna jest opisywana jako silne uczucie niepokoju lub paniki z powodu określonego bodźca. Może to utrudniać (a czasami uniemożliwiać) normalne funkcjonowanie.
Zgodnie z wytycznymi specyficzne fobie są zazwyczaj podzielone na 5 podkategorii:

 1. krew, zastrzyk i uraz – obejmuje strach przed igłami, krwią lub ranami,
 2. środowisko naturalne – lęk wysokości, klęski żywiołowe, ciemność, strach przed wodą,
 3. zwierzęta – jest to strach przed głównie przed psami, kotami, wężami, pająkami, ptakami,
 4. rekinami i innymi zwierzętami,
 5. sytuacyjne – lęk przed przebywaniem w zamkniętej przestrzeni, lataniem lub korzystaniem z
 6. transportu publicznego,
 7. inne – strach przed przedmiotami lub sytuacjami, które nie pasują do żadnej z pozostałych kategorii.

Fobia społeczna

Fobię społeczną charakteryzuje silny strach przed sytuacjami społecznymi i kontaktami międzyludzkimi. Często pojawia się obawa przed negatywną oceną ze strony ludzi wokół, zamartwianie o pojawienie się np.: rumieńca, nadmiernej potliwości, itp.
Fobia społeczna może wpływać na funkcjonowanie w miejscu pracy i szkole, a także utrudniać branie udziału w wydarzeniach towarzyskich. Nawet wykonywanie oczywistych czynności, takich jak jedzenie lub picie w obecności innych czy skorzystanie z publicznej toalety, może wywołać intensywny niepokój.

Agorafobia

Ściśle związana z fobią specyficzną, agorafobia jest przytłaczającym lękiem przed sytuacjami i miejscami, z których może być trudno uciec lub uzyskać pomoc. Cierpiąc na agorafobię, do sytuacji szczególnie unikanych zaliczamy:

 1. samotne wyjście z domu lub podróżowanie,
 2. przebywanie na otwartej, pustej przestrzeni,
 3. zatłoczone miejsca.

W niektórych przypadkach ta fobia może całkowicie uniemożliwić opuszczanie domu, co prowadzi do rezygnacji z pracy, szkoły i życia towarzyskiego.

leczenie nerwic i fobii cbd i marihuaną

 

Nerwica

Nerwica należy do grupy zaburzeń lękowych, określanych niegdyś jako neurozy. Zmaganie się z nerwicą oznacza nadmierne zamartwianie się konkretnymi sytuacjami oraz irracjonalne zachowania wynikające z nieuzasadnionego poczucia niepokoju lub lęku. W odróżnieniu od psychozy pacjent zmagający się z nerwicą jest świadom swoich działań, traktuje je w sposób krytyczny i często przejawia zachowania związane z nadmiernym perfekcjonizmem.
Objawy nerwicy można podzielić na somatyczne, zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia emocji. Manifestacje nerwicy mogą wyglądać bardzo różnie, jednak do kilku najbardziej charakterystycznych zaliczamy:

 1. natrętne myślenie,
 2. natręctwa ruchowe,
 3. problemy z koncentracją i zapamiętywaniem,
 4. objawy somatyczne – kołatanie serca, nawracające bóle różnych części ciała, zaburzenia czucia,
 5. apatia,
 6. lęk i niepokój,
 7. anhedonia,
 8. niestabilność emocjonalna.

terapia konopna w nerwicy i fobiach

 

Medyczna marihuana marihuana a nerwica i fobie – łagodzenie objawów choroby

Typowe leki, które mogą być przepisywane na zaburzenia lękowe obejmują zwykle selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i benzodiazepiny. Szacuje się, że 40% pacjentów, którym przepisano SSRI, doświadcza skutków ubocznych, z których najczęściej zgłaszane są zmęczenie, przyrost masy ciała i dysfunkcja seksualna. Benzodiazepiny są powszechnie przepisywane na zaburzenia lękowe (często jako leki drugiego rzutu), jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, że u dużej liczby pacjentów pojawiają się problemy z tolerancją i uzależnieniem.
Tam, gdzie benzodiazepiny działają poprzez zwiększanie poziomu GABA w mózgu, co wywołuje efekt uspokajający, istnieje inny, coraz lepiej poznany system modulujący nastrój – układ endokannabinoidowy. Receptory kannabinoidowe są szeroko rozpowszechnione w całym ciele i mózgu oraz zostały zidentyfikowane jako odgrywające kluczową rolę w zaburzeniach lękowych. Ponieważ medyczna marihuana bezpośrednio wchodzi w interakcję z tym systemem, została uznana za potencjalną opcję leczenia zaburzeń o podłożu lękowym.
Wiele ostatnich badań wykazało, że konopie są skutecznym środkiem przeciwlękowym, a jeden kannabinoid posiada w tej dziedzinie szczególne zdolności – CBD. Stwierdzono, że wpływa on na aktywność w obszarach limbicznych i paralimbicznych, które są obszarami mózgu przetwarzającymi emocje. Rozregulowanie w tych regionach wiąże się z pojawieniem zaburzeń nastroju i lęku.
Chociaż CBD wydaje się być wyjątkowo skutecznym środkiem przeciwlękowym, badacze postulują, że synergistyczne działanie wielu składników konopi jest bardziej skuteczne terapeutycznie niż jakikolwiek pojedynczy kannabinoid.
Warto zauważyć, że terapia medyczną marihuaną z dodatkiem oleju CBD jest dobrze tolerowana, ma minimalny profil skutków ubocznych i (w przeciwieństwie do tradycyjnych leków przeciwlękowych) nie wywołuje sedacji ani nie zmienia naturalnego cyklu snu oraz czuwania. Ponadto nie tworzy tolerancji ani uzależnienia i nie jest toksyczna w wyższych dawkach.

 

Medyczna marihuana a fobie i nerwica – co mówią badania naukowe?

 • Szereg badań wiąże system endokannabinoidowy z procesem zmniejszania strachu. Istnieją dwa kluczowe związki, które odpowiadają za tę zdolność – anandamid i FAAH. FAAH to enzym, który rozkłada anandamid – endokannabinoid sygnalizujący mózgowi zmniejszenie zachowań lękowych. Oznacza to, że im niższy poziom FAAH, tym więcej anandamidu. Badanie z 2012 roku wykazało, że CBD hamuje aktywność FAAH w organizmie, a tym samym wzmacnia sygnalizację anandamidową. W wyniku tego odkrycia udało się ustalić, że kannabidol świetnie wygasza objawy związane z lękiem. Sugeruje to, że medyczna marihuana jest również korzystna w łagodzeniu objawów związanych z fobiami, nerwicą czy innymi zaburzeniami lękowymi.
 • Badanie przeprowadzone w 2013 roku i opublikowane w czasopiśmie Neuropsychology przyjrzało się leczeniu zaburzeń lękowych z użyciem THC. Badaniom poddano dwie grupy szczurów wystawionych na strach. Grupa testowa otrzymała dronabinol (syntetyczne THC), a grupa kontrolna – placebo.
  Naukowcy przetestowali następnie zachowanie łagodzenia lęku 24 godziny po podaniu. Grupa testowa, która otrzymała syntetyczne THC, wykazała znacznie zmniejszone reakcje na bodźce wywołujące strach. Badanie to zasugerowało, że THC skutecznie zapobiega powstawaniu strachu i lęku u osób cierpiących na różnorodne zaburzenia lękowe, będące wynikiem np.: przebytych traum.
 • Randomizowane badanie z grupą kontrolną, w którym wzięło udział 24 pacjentów z silną fobią społeczną miało na celu sprawdzenie, czy CBD może pomóc w zredukowaniu strachu przed wystąpieniem publicznym. Jednej grupie podano pojedynczą dawkę CBD, podczas gdy druga otrzymała placebo. Następnie naukowcy przeprowadzili symulacyjny test wystąpień publicznych dla obu grup.
  Pacjenci, którym podano CBD, doświadczyli znacznie mniejszego lęku, dyskomfortu i upośledzenia funkcji poznawczych. Zdolność CBD do zmniejszania strachu jest związana z jego interakcją z receptorami serotoninowymi 5-HT1A w ośrodkowym układzie nerwowym.