Medyczna marihuana – przegląd najnowszych badań

Współczesna medycyna poświęca dużo uwagi właściwościom leczniczym medycznej marihuany. W 2020 roku portal medyczny PubMed posiadał w swojej bazie ponad 35 tys. zakończonych i w pełni opisanych badań naukowych dotyczących medycznej marihuany [1]. Wynik ten czyni konopie najlepiej przebadaną rośliną na świecie z dużą ilością dowodów na jej działanie terapeutyczne.
Tempo badań nad marihuaną nie maleje ani na chwilę, czego wynikiem są dwie poważne publikacje, których wnioski prezentujemy poniżej. Zapraszamy!

Medyczna marihuana i zwyrodnieniowe zapalenie stawów

W tegorocznym wydaniu czasopisma Cereus pojawiły się wyniki interesującego badania skupionego wokół pacjentów ze zwyrodnieniową chorobą stawów [2]. Badacze z Filadelfii oceniali ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych (opioidów) w czasie 6 miesięcy bezpośrednio przed i po przystąpieniu pacjentów do badania nad wpływem medycznej marihuany w zwyrodnieniowej chorobie stawów. Naukowcy na podstawie wskaźnika MME, czyli ilości przyjmowanej morfiny dziennie, dowiedli, że spożywanie marihuany w zwyrodnieniowej chorobie stawów pozwala na zmniejszenie ilości przyjmowanych opioidów. Zaobserwowano, że wskaźnik MME zmniejszył się średnio z wartości 18,2 do 9.8. Ponadto u 39% uczestników marihuana pozwoliła na całkowite odstawienie opioidów w trakcie terapii konopiami.
Autorzy badania podkreślają, że stosowanie medycznej marihuany w chorobie zwyrodnieniowej stawów pomaga pacjentom na kilka sposobów:

  • zmniejsza zapotrzebowanie na silne leki przeciwbólowe,
  • zmniejsza ból,
  • poprawia jakość życia.

Co ciekawe, ten sam zespół badawczy sprawdził także, czy u pacjentów z przewlekłym bólem pleców konopie mogą zmniejszyć dziennie zapotrzebowanie na leki opioidowe [3]. Wnioski były podobne do tych, jakie uzyskano w badaniu nad zwyrodnieniową chorobą stawów – medyczna marihuana pomaga w zmniejszeniu ilości przyjmowanych silnych leków przeciwbólowych.

 

Medyczna marihuana dla seniora

Według danych opublikowanych w czasopiśmie Frontiers in Medicine stosowanie medycznej marihuany przez starszych pacjentów wiąże się z poprawą jakości ich życia i zmniejszeniem ilości przyjmowanych środków farmakologicznych [4]. Autorami tych wniosków są izraelscy naukowcy, którzy badali efekty stosowania konopi leczniczych przez okres 6 miesięcy u około 10 tys. zakwalifikowanych pacjentów (średni wiek uczestników wynosił 55 lat).
Pacjenci w zdecydowanej większości ocenili medyczną marihuanę jako wysoce skuteczną w łagodzeniu wielu objawów. Wśród pacjentów ze stresem pourazowym 91% potwierdziło skuteczność terapii konopnej, podobnie jak 84% pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit i 78% chorych z przewlekłym bólem. Ogólną poprawę jakości życia po 6 miesiącach terapii medyczną marihuaną zgłosiło aż 70% badanych.
Dodatkowo badacze postanowili przyjrzeć się wpływowi konopi na ilość leków przyjmowanych przez seniorów (opioidów, antydepresantów, leków przeciwpadaczkowych i przeciwlękowych). Dzięki medycznej marihuanie około 40% seniorów mogło całkowicie odstawić leki opioidowe, 25% zrezygnowało z antydepresantów i leków przeciwpadaczkowych, a 17% badanych zgłosiło odstawienie leków przeciwlękowych.

 

 

Bibliografia:

  • [1] Record Number of Scientific Papers Published in 2020 About Cannabis | NORML https://norml.org/
  • [2] Medical Cannabis Use Reduces Opioid Prescriptions in Patients With Osteoarthritis | Cureus https://www.cureus.com/
  • [3] Medical Cannabis Use Reduces Opioid Prescriptions in Patients With Chronic Back Pain | Cureus https://www.cureus.com/
  • [4] Adherence, Safety, and Effectiveness of Medical Cannabis and Epidemiological Characteristics of the Patient Population: A Prospective Study | Frontiers https://www.frontiersin.org/