fbpx

Programowanie po marihuanie

Konopie indyjskie to jedne z najpopularniejszych substancji wpływających na umysł. Stosuje się je zarówno w medycynie jak i do rekreacji. Niektórzy programiści używają marihuany jako wsparcia w swojej pracy. Jednak antynarkotykowe podejście wielu firm może prowadzić do niedoboru pracowników na tych stanowiskach. Większość z nich bowiem nie uwzględnia medycznego zastosowania konopi

Spis treści

 1.  Programowanie po marihuanie – badanie
 2.  Dlaczego programiści sięgają po konopie w pracy?
 3.  Kiedy najczęściej programiści sięgają po konopie?
 4. Podsumowanie – programowanie po marihuanie

Programowanie po marihuanie – badanie

Badacze z Uniwersytetu w Michigan postanowili zbadać percepcje i motywacje osób, które programują po marihuanie. Na podstawie tego badania stwierdzili między innymi, że:

• 35% przebadanych programistów używało konopi indyjskich podczas programowania
• 18% ankietowanych stosuje marihuanę podczas pracy przynajmniej raz w miesiącu

Ponadto, głównym powodem sięgania po konopie indyjskie jest poprawa pewnych umiejętności oraz ułatwienie niektórych etapów programowanie (jak np. burza mózgów), a nie względy medyczne (np. przewlekły ból pleców). Co więcej, spożycie marihuany nie ma nic wspólnego z zajmowanym stanowiskiem i jest tak samo powszechne zarówno wśród menedżerów, studentów jak i początkujących programistów. Naukowcy z Uniwersytetu w Michigan są przekonani, że ich badanie może przyczynić się do zmiany polityki narkotykowej w miejscach pracy a także do pogłębienia badań nad korzyścią programowania po marihuanie.

W badaniu wzięło udział 803 badanych (w tym 450 pracujących na pełen etat). Programiści ze Stanów Zjednoczonych udzielali anonimowych odpowiedzi w internetowej ankiecie. Badani zostali zrekrutowani z kilku źródeł a wcześniejsze używanie marihuany nie było konieczne. Ankieta zawierała pytania dotyczące danych demograficznych, doświadczenia programistycznego, postawy wobec konopi i częstotliwości ich spożywania.

 

Wnioski z badania nad pracą programistów po marihuanie:

 •  35% badanych próbowało marihuany podczas programowania
 •  Spośród tych osób, które zażywały konopi 73% stosowało je w ciągu ostatniego roku
 •  27% zgłosiło używanie marihuany podczas programowania co najmniej dwa razy w tygodniu
 • 11% stosuje konopie w swojej pracy codziennie
 • 46% badanych programistów w przeszłości regularnie używało marihuany podczas programowania

 

Dlaczego programiści sięgają po konopie w pracy?

Pytania dotyczące wpływu konopi na programowanie padają na różnych forach internetowych i witrynach medialnych. Prowadzi to często do sprzecznych odpowiedzi. Według artykułu opublikowanego w iTechPost marihuana może pomóc w leczeniu przewlekłego bólu pleców na jaki często cierpią programiści. Co więcej konopie indyjskie wspomagają programowanie poprzez zwiększenie koncentracji i kreatywności. Marihuana (także medyczna) jest zwykle zabroniona w miejscach pracy co bywa egzekwowane przez obowiązkowe lub wyrywkowe testy narkotykowe. Powoduje to coraz większy niedobór pracowników na niektórych stanowiskach programistycznych.

Konopie postrzegane są jako wzmacniacz kreatywności. W pewnym badaniu aż 54% badanych było zdania, że konopie zwiększają ich kreatywność. Oprócz kreatywności kopnie mają także inne efekty poznawcze, które mogą wpłynąć na rozwój programowania.

 

Jako motywacje programiści najczęściej wskazywali:

 • Uczynienie zadań związanych z programowaniem przyjemniejszymi (61%)
 • Wymyślanie bardziej kreatywnych rozwiązań (53%)
 • Wczucie się w prace (48%)
 • Uczynienie zadań związanych z programowaniem mniej żmudnymi (42%)
 • Poprawa w procesie „burzy mózgów” (40%)
 • Lepsze skupienie nad zadaniami (33%)

Powody związane z dobrym samopoczuciem (takie jak łagodzenie bólu i lęku) zostały podane przez mniej niż 30% respondentów. Zaledwie 19% programistów używających konopi indyjskich wskazuję, że mają zalecenie lekarza aby korzystać z medycznej marihuany. Spośród nich dwie trzecie zgłasza używanie konopi indyjskich zarówno z powodów leczniczych, jak i rekreacyjnych. Jest to ważne, ponieważ wskazuje, że każda polityka dotycząca konopi powinna uwzględniać stosowanie marihuany w celach leczniczych, rekreacyjnych i poprawiających wydajność.

 

Kiedy najczęściej programiści sięgają po konopie?

Programiści najczęściej decydują się na programowanie po marihuanie podczas osobistych projektów (63%), podczas procesu tzw. „ burzy mózgów”, tworzenia prototypów lub testowaniu oprogramowania. Nieco mniejsze prawdopodobieństwo sięgnięcia po konopie występuje w czasie integracji systemów, zapewnienia jakości bądź analizy danych. Programiści dość często korzystają z marihuany także gdy nie mogą poradzić sobie z trudnym problemem. Najrzadziej natomiast kiedy zbliża się deadline. Powyższe wyniki wskazują, że programiści najczęściej używają konopi do zadań kreatywnych a unikają ich gdy liczy się czas i bezpieczeństwo.

Badanie przeprowadzono w ciągu trwania pandemii Covid-19. Spośród wszystkich badanych 52% twierdzi, że używanie konopi jest dużo bardziej prawdopodobne podczas pracy zdalnej. Co więcej 29% badanych zgłosiło, że od początku trwania pandemii częściej sięgają po konopie pracując. Wskazuje to, że miejsce pracy i środowisko w znacznym stopniu mogą wpłynąć na używanie konopi podczas programowania.

Badanie sprawdzało również ogólne postrzeganie konopi przez programistów. Aż 91% badanych jest zdania, że używanie marihuany powinno być legalne zarówno w celach medycznych jak i rekreacyjnych. Jeśli zaś chodzi o różnice między menadżerami, a pracownikami okazało się, że menedżerowie wykazują się większą tolerancją dla programowania po marihuanie niż życzyliby sobie tego pracownicy. Jedynie 27% przełożonych podejrzewa, że ich pracownicy programują pod wpływem konopi z czego tylko 3% twierdzi, że Ci programiści byli mniej wydajni.

 

Podsumowanie – Programowanie po marihuanie

Podsumowując powyższe badanie, niektórzy programiści regularnie używają konopi indyjskich podczas programowania. Wielu decyduje się na używanie konopi zarówno podczas osobistych projektów jak i tych związanych z pracą zawodową, Używanie konopi podczas programowania jest motywowane przede wszystkim większą przyjemnością podczas pracy a nie względami medycznymi. Spożywanie konopi jest podobne bez względu na zajmowane stanowisko co stoi w sprzeczności z polityką narkotykową w USA, co może prowadzić do braków kadrowych na stanowiska programistyczne.

 

 

Bibliografia:

Zobacz także:

Terpeny – czym są?

Fakty i mity o marihuanie